Go to Top

Skole hjem samarbejde

Forældre og bosted inddrages

Personalet på Tornemark Dagskole henter eleverne hver morgen og kører dem tilbage igen, når de har fået fri. På den måde sikrer vi både en ensartet dag for eleverne, og at skiftene i løbet af dagen sker glidende samt at fravær stort set ikke forekommer. Det gør også, at personalet og forældre/bosted har en regelmæssig kontakt og lettere kan tale om det, hvis en elev har brug for særlig omsorg.

Hvis dit barn ikke bor hos dig, har du selvfølgelig de samme muligheder for at deltage i møder og aktiviteter som andre forældre, ligesom du til hver en tid kan ringe, hvis du har nogle spørgsmål.

Hvert år i september inviterer vi til grill og hygge for elever, forældre og personale. Det giver nye forældre mulighed for at se stedet og møde personalet og de andre forældre.

I løbet af skoleåret holder vi to skole-hjem samtaler, hvor pædagoger og lærere omkring eleven deltager. Som regel er eleverne også med til disse møder, og hvis eleven bor på et opholdssted, deltager en repræsentant fra opholdsstedet også.
Hvert år skriver vi en statusrapport om hver elev, som forældrene selvfølgelig også får mulighed for at læse. Denne bliver sendt ud ved statusmøder.

Alle eleverne har en primærpædagog, der har kontakten til forældrene.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med hjemmet/opholdsstedet, da det er skolens opfattelse, at eleven bedst hjælpes, hvis det oplever en fælles koordinerende indsats – hjemmet og skolen imellem. Derfor er orienteringen fra skole til hjem/opholdsted og omvendt, meget nødvendig.