Go to Top

Kost og motion

Kost

”Man bli’r hvad man spiser”, og derfor har kosten stor prioritet på Tornemark Dagskole. Hvis man skal trives og udvikle sig, skal de basale behov dækkes og helst på bedste vis. Derfor har vi valg at tage aktivt stilling til den kost eleverne på Tornemark Dagskole præsenteres for. Tornemark Dagskole lægger vægt på at elever med ADHD og elever generelt har brug for en sund levevis og derfor har skolen en kostpolitik.

Motion

Udover idræt/svømning sørger vi altid for der er boldspil eller anden aktivitet i frikvarterne. Som udgangspunkt deltager alle elever i idrætstimerne.
Derudover har startet løbehold op for de elever der er interesseret i dette.