Målgruppen

Med udgangspunkt i Folkeskoleloven tilbyder Tornemark Dagskole specialundervisning og pædagogiskbehandling, der lever op til lovgivningen for specialskoleområdet.

Her udvikler vi 7-18 årige børn og unge med:

  • Diagnose (ADHD, asberger, Tourette)
  • Afvigende adfærd
  • Lavt selvværd
  • Sociale problemer
  • Indlæringsvanskeligheder (herunder dysleksi)
  • Emotionelle eller psykiske problemer
  • Konflikter med omverdenen
  • Nederlagspræget adfærd
  • Udadreagerende adfærd

til undervisningsparate børn og unge med faglige og sociale kompetencer, som gør dem i stand til at medvirke positivt i egen indlæring og begå sig i sociale sammenhænge.

Skolen er normeret til 36 børn og unge fordelt med 6 i hver klasse fra indskoling til erhvervsklasse/10 klasse med Folkeskolens Afgangsprøve for øje. Der er tilknyttet en lærer og en pædagog i samtlige undervisningstimer.