Målgruppen

Målgruppe
Eleverne på Tornemark Dagskole er børn og unge i alderen 7-18 år, med så omfattende indlærings-, trivsels-, kontakt- eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole. Eleverne er kendetegnede ved diagnoser, sociale og følelsesmæssige udfordringer i både skole- og fritidsliv. Fælles for eleverne er, at de har brug for et omfattende særligt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og terapeutisk behandlingsindsats.