Kort om Tornemark Dagskole

Tornemark Dagskole er et privat specialpædagogisk skole- og dagbehandlingstilbud til normaltbegavede, udsatte børn og unge i grundskolealderen. Skolen er grundlagt 1.marts 1999.

Tornemark Dagskole ligger i naturskønne omgivelser og har til huse i den gamle kommuneskole, beliggende mellem Næstved og Skælskør i Tornemark by.

LOS

Tornemark Dagskole er medlem af LOS

Tornemark Dagskole App

Tornemark Dagskole er ved at udvikle en skole App som kan bruges af elever og forældre i den daglige kommunikation.

Er færdig i 2019

Lovgrundlag og tilsyn

Tornemark Dagskole er en specialskole/dagbehandlingstilbud fra 1999 med plads til 36 elever. Med udgangspunkt i Folkeskoleloven tilbyder Tornemark Dagskole specialundervisning og pædagogiskbehandling, der lever op til lovgivningen for specialskoleområdet

Næstved Kommunens Skoleafdeling har tilsyn med Tornemark Dagskole, som er godkendt som § 20, stk. 5 specialundervisning af Næstved Kommune.
Tilsynet har også her til opgave at sikre, at skolen er et godt sted for børnene. Tilsynet skal sikre, at der undervises efter Folkeskoleloven, og at undervisningsmiljøet er optimalt.
Tilsynet kommer på anmeldt og uanmeldt tilsynsbesøg.
Desuden vurderer skoleafdelingen også eventuelle magtanvendelser, som skal beskrives nøje og sendes til dem.
Skoleafdelingen godkender også skolens budget.
Tilsynsførende fra skoleafdelingen er Annemette Smedegaard og Ole Smidt

Priser

Grundprisen for skole & behandling med 1-3 normering er 29.444 kr. pr. måned i 2019 (skoledel: 17.793 kr., behandlingsdel: 12.750 kr.)
Grundprisen inkluderer madordning, lejrskole, 1 bærbar pc til hver elev, Psykolog på skole.
Alle priser justeres hvert år i januar.

Kørsel er valgfri tilvalg.

Pris i 3 zoner fordelt på kr   3500/4000 /4500 pr måned i 11 måneder (juli fri)

Zone udregnes på kilometer afstand fra skole til bopæl