Pædagogisk-Psykologisk rådgivning
Psykologdækningen på Tornemark Dagskole varetages af psykolog Kristoffer Munk. Kristoffer har privat praksis i Næstved og har været tilknyttet skolen i 11 år. Ud over sit arbejde på Tornemark Dagskole, arbejder Kristoffer med børn, forældremyndighed, forældre kompetence og som konsulent i Ankestyrelsen. Efter forudgående aftale med skolens ledelse kan psykologen udføre følgende opgaver:
• Psykologsamtaler
• Psykologiske undersøgelser
• Rådgivning og supervision af lærere
• Deltagelse i visitations og revisitationsmøder

Hvis der gennemføres samtaler eller undersøgelser af skolens elever, sker dette efter udfyldelse af henvisningsskema, herunder med underskrift fra forældremyndighedsindehaver eller værge.