Alle nyheder

Tornemark Dagskole udbyder i skoleåret 2019/2020 observationsforløb for elever med faglige, sociale eller personlige udfordringer i deres almene undervisningstilbud.

Se mere under værd at vide

Udeskole på Tornemark Dagskole – Læringsstile og bevægelse under åben himmel

Udeundervisning giver god mening i skoledagen.

Udendørs sørger vinden, fuglene og bladenes raslen for, at hjernens parathed til indlæring øges.
Udendørs har skolebørnene oftest bedre mulighed end indendørs for at bevæge sig og indrette sig individuelt – og dermed tage personligt ansvar for læring.

Al forskning peger i samme retning, og mange skoler er godt i gang med at finde deres model på en udeskole.

Se mere under værd at vide