Go to Top

Tilsyn

Næstved Kommunens Skoleafdeling har tilsyn med Tornemark Dagskole, som er godkendt som § 20, stk. 5 specialundervisning af Næstved Kommune.

Tilsynet har også her til opgave at sikre, at skolen er et godt sted for børnene. Tilsynet skal sikre, at der undervises efter Folkeskoleloven, og at undervisningsmiljøet er optimalt.
Tilsynet kommer på anmeldt og uanmeldt tilsynsbesøg.

Desuden vurderer skoleafdelingen også eventuelle magtanvendelser, som skal beskrives nøje og sendes til dem.

Skoleafdelingen godkender også skolens budget.

Tilsynsførende fra skoleafdelingen er Stine Jørgensen.