Go to Top

Tornemark Dagskoles personale

Skoleleder Kim Lyngemark

Afdelingsleder Niels Rask (Pædagog)

Sekretær Heidi Nanberg

Lærere:
Lars Ørlund
Stina Thomsen
Kamilla Kastberg
Lisbeth Gellner
Lisette Albrechtsen
Lasse Kastberg
Hanne Skirl

Pædagoger:
Anne Gais-Johansen
Lars Hebo
Rikke Olsen
Pauli Pedersern

Køkken og Rengøring:
Køkkenleder Helle Lyngemark
Jesper Hansen

Teknisk servicemedarbejder:
Dennis Lauritzen og Michael Jensen

Kørsel:
Jørgen Jensen
Gitte Jensen
Peder Timm
Jeanne Petersen
Kristian Seeger
Gert Rasmussen