Pædagogisk måltid

Det pædagogiske måltid giver mulighed for, at børnene udvikler deres sociale og personlige kompetencer. Vi beskæftiger os under måltidet med sprog, selvhjulpenhed, måltidskultur herunder bordskik og hygiejne, samt forskellige smags- og sanseoplevelser.
Som en del af godt pædagogisk måltid, har vi valgt, at børnene har faste pladser ved mindre borde. Således forsøger vi, at danne genkendelighed og sammenhæng i spisesituationen.
Bordplanen laves af personalet med afsæt i pædagogiske overvejelser.

Personalet som rollemodeller
Personalet går forrest og gør det, der forventes af eleverne.
På Tornemark Dagskole er vi bevidste om, at vi som personale er rollemodeller og er opmærksomme på hvordan vi agerer under det pædagogiske måltid.
Børnene bliver præsenteret for god og varieret kost. Det er vigtigt, at vi som voksne sørger for, at børnene oplever voksne der udtrykker glæde, interesse og respekt for maden. Vi smager på maden og opfordrer børnene til at gøre det samme. Der tales positivt om den mad der bliver sat på bordet.
Det er væsentligt, at der skabes rum for at børnene kan nyde maden.

Samtalekultur
En god samtalekultur er vigtig.
Personalet ved bordet er ansvarlig for, at der skabes rammer for den gode samtale.
For at børnene kan få mulighed for at samtale ved bordet, er det nødvendigt at børnene lærer at vise hensyn til hinanden. Derfor støtter og vejleder den voksne ved bordet den gode samtale, hvor barnet får lov til at tale færdig, giver alle børn mulighed for at komme til orde og sikrer at børnene bliver siddende til alle ved bordet er færdige.

Selvhjulpenhed
Selvhjulpenhed er en del af det pædagogiske måltid. Derfor er det vigtigt børnene selv får lov til, at være deltagende omkring måltidet. Inden måltidets start vasker alle børn deres hænder og sætter sig ind på deres plads. Under selve måltidet opfordres børnene til selv at øse op, hælde vand i deres kop og bruge deres bestik. Efter måltidet rydder børnene op efter sig selv (tømmer tallerken for madrester i skraldespanden og stiller tallerken, glas og bestik til vask, sætter stolen op osv.). Dette gøres altid med den nødvendige støtte og vejledning. Målet er at barnet oplever, og glædes ved, sin egen kunnen.

Maden
I Tornemark Dagskoles produktionskøkken laver køkkenansvarlige Helle hver dag frokost til skolens elever.
Helle sammensætter hver uge en madplan bestående af rugbrød, kød, fisk og salater, diverse tilbehør herunder grønt. Fredage benyttes ofte rester fra ugen, på denne måde sørger vi for, at alle råvarer bliver brugt og et minimum af madspild.