Eleverne mødes relations- og ressourceorienteret med icdp’s 8 samspilstemaer, således at den følelsesmæssige kommunikation og formidling af læring understøttes bedst muligt.
Der måles kontinuerligt på følelser og stemninger over dagen og der arbejdes kognitivt med børnenes tanker om og syn på: sig selv, andre og verden.
Der er fokus på at udvikle elevernes selvtillid, selvværd og selvbillede, ligesom der er fokus på de narrativer som både eleven selv, men også omgivelserne skaber om barnet. Der arbejdes med at få øje på, og have øre for, de gode historier og succeserne som barnet kan udvikle sig ud fra.
Struktur og forudsigelighed gennemsyrer dagligdagen på skolen, hvor tydelighed, forudsigelighed, visuelle redskaber og -hjælpemidler er med til at tydeliggøre rammerne for eleverne og skabe den ro der skal til for indlæring og udvikling.
Til Skolen er knyttet intern psykolog og intern kognitiv behandler.