Pædagogisk-Psykologisk rådgivning
Psykologdækningen på Tornemark Dagskole varetages af psykolog Kristoffer Munk. Kristoffer har privat praksis i Næstved og har været tilknyttet skolen i 11 år. Ud over sit arbejde på Tornemark Dagskole, arbejder Kristoffer med børn, forældremyndighed, forældre kompetence og som konsulent i Ankestyrelsen. Efter forudgående aftale med skolens ledelse kan psykologen udføre følgende opgaver:

• Psykologsamtaler
• Psykologiske undersøgelser
• Rådgivning og supervision af personalet
• Deltagelse i visitations og revisitationsmøder

Hvis der gennemføres samtaler eller undersøgelser af skolens elever, sker dette efter udfyldelse af henvisningsskema, herunder med underskrift fra forældremyndighedsindehaver eller værge.

Behandling
Ansvaret for den daglige pædagogiske behandlingsmæssige tilgang på Tornemark Dagskole varetages af Tine Vestergaard. Tine er oprindeligt uddannet lærer og har bred erfaring fra almenområdet til højt specialiseret. Tine er herudover uddannet icdp vejleder, kognitiv behandler, narrativ konsulent. Tine har ved siden af arbejdet på Tornemark Dagskole privat terapeutisk praksis og konsulentvirksomhed. Tine varetager følgende opgaver:

  • Elevsamtaler
  • Rådgivning og supervision af personalet
  • Deltagelse i visitations og revisitationsmøder
  • Uddannelse af personalet
  • Familiebehandling i særlige sager
  • Udvikling og implementering af behandlingstiltag i den pædagogiske praksis