Skolen

MÅLGRUPPE OG MÅLSÆTNING.

Målgruppe
Eleverne på Tornemark Dagskole er børn og unge i alderen 6-18 år, med så omfattende indlærings-, trivsels-, kontakt- eller adfærdsproblemer, at de ikke kan inkluderes i den almene skole. Eleverne er kendetegnede ved diagnoser, sociale og følelsesmæssige udfordringer i både skole- og fritidsliv. Fælles for eleverne er, at de har brug for et omfattende særligt tilrettelagt specialpædagogisk undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og terapeutisk behandlingsindsats.

Målsætning
Skolens klare målsætning er faglig, social og personlig udvikling for det enkelte individ, at give eleverne mulighed for at blive den absolut bedste udgave af sig selv, i alle de arenaer eleven bevæger sig i.
Der tages udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer så eleven kan opnå tillid til egne evner, styrke sit selvværd og mulighederne for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder – fagligt, personligt og socialt.
Det tilstræbes at tilbagesluse eleverne til almenskolen, når eleverne har fået de fornødne faglige, personlige og sociale færdigheder.