Specialundervisning på dagskole i Sandved på Sydvestsjælland

For mange bliver Tornemark Dagskole et vendepunkt, hvor de finder ud af, at det også kan være spændende at gå i skole og flere af skolens elever får et fagligt løft og får taget en FP9 eller FP10.

Vi arbejder intensivt med elevernes fremmøde, hvilket betyder vi blandt andet tilbyder skolekørsel. Eleverne bliver hentet på deres bopæl og bliver kørt hjem efter skoletid.

Vi har et udvidet fokus, med barnet i centrum – for at sikre ensartet behandling og styrkelse af sociale værdier.

Vores undervisning er individuel fokuseret og baseret på erfaringer og pædagogisk kompetencer. Teamets arbejde skaber helhed i gruppen og sikre at undervisningen rummer udfordringer til alle elever

OM SKOLEN

Tornemark Dagskole

Skolen tilbyder specialundervisning og pædagogisk behandling, der lever op til lovgivningen for specialskoleområdet.

UNDERVISNING

Folkeskoleloven

Udgangspunktet undervisningsmæssigt er at møde eleven på dets niveau, understøtte og stimulere eleven til øget evne/lyst til yderligere undervisning.

PÆDAGOGIK

Individuel fokuseret

Skolen lægger stor vægt på det enkelte individ, og tilpasser derfor behandlingen ud fra, hvilket behov der er brug for hos den enkelte elev.