Go to Top

Tornemark Dagskole

Tornemark Dagskole

Faglighed et samspil

Individuel fokuseret undervisning af erfarings – baseret faglighed og pædagogisk kompetence

Planlægning & behov

Udvidet fokus, med barnet i centrum – for at sikre ensartet behandling og styrkelse af sociale værdier.

Team & samarbejde

Teamets arbejde skaber helhed i gruppen og sikre at undervisningen rummer udfordringer til alle elever