Velkommen til Tornemark Dagskole
Skolen tilbyder specialundervisning
og pædagogisk behandling

Specialundervisning på dagskole i Sandved på Sydvestsjælland

Tornemark Dagskole er en privat specialskole med dagbehandling fra 1999

Skolen er normeret til 36 elever. Der er som udgangspunkt 4-6 elever i hver klasse, og til klasserne er der tilknyttet en lærer og en pædagog i samtlige undervisningstimer.

Med udgangspunkt i folkeskoleloven tilbyder Tornemark Dagskole specialundervisning og pædagogisk behandling, der lever op til lovgivningen for specialskoleområdet.

Målsætning og Målgruppe

Skolens klare målsætning er faglig, social og personlig udvikling for det enkelte individ, at give eleverne mulighed for at blive den absolut bedste udgave af sig selv, i alle de arenaer eleven bevæger sig i.

Undervisning og Læring

Undervisningen på Tornemark Dagskole tager udgangspunkt i folkeskoleloven. Således arbejder vi inden for folkeskolens 3 fagblokke, og kan udbyde de fleste obligatoriske humanistiske, praktiske og naturfaglige fag på de beskrevne årgange i folkeskoleloven.

Pædagogik & Behandling

Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik
er det overordnede pædagogiske fundament på Tornemark Dagskole.