Hverdagen på Tornemark Dagskole

Hverdagen på Tornemark Dagskole

• Skolens elever bliver hentet og bragt, imellem skole og hjemadresse, hver dag af skolens personale.

• En skoledag varer mandag til torsdag fra 8.15 til 14.30, fredag kl. 8.15 – 13.30.

• Skoledagen starter med ”dagens tal” hvor eleverne måler på deres aktuelle dagsform. Således at både elever og pædagogisk personale kan møde eleven dér hvor han/hun er.

• Kl. 9.15 er der mulighed for et mindre mellemmåltid i skolens spisesal.

• Der er fælles frokost på skolen hver dag kl. 12. Frokosten er et pædagogisk måltid som er ernæringsrigtigt tilberedt af gode råvarer. Måltidet er en struktureret samværssituation, hvor hyggelige omgivelser og samvær omkring måltidet, samler skolen i et større fællesskab. Måltidet indgår således som en del af elevernes sociale færdighedstræning.

• Tornemark Dagskole har seks busser som benyttes i løbet af skoledagen. Læringsrum behøver derfor ikke at være placeret indenfor skolens matrikel. Dagskolens målgruppe lærer ofte godt af alternative læringsrum med ”højt til loftet”, derfor arbejder Tornemark Dagskole også med udeskole indenfor egen matrikel og i udeværkstederne på grunden.